Rapport från styrelsemötet 6 maj

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Arbetet med att lägga grus i rabatterna är i full gång och allt verkar gå enligt planerna.

Cirka 35 lägenheter kommer att byta persienner. Byte kommer att ske i flera lägenheter under samma dag. Styrelsen försöker ordna detta på ett så smidigt sätt som möjligt.

Styrelsen beslutar att teckna nytt avtal gällande städning vilket innebär att städningen kommer att utökas.

Vi påminner om stämman som äger rum den 20 maj. Varmt välkomna!