Rapport från styrelsemötet 3 juni

Arbetet med att bygga en trappa över rabatten i trädgården som ska göra den norra uteplatsen mer tillgänglig har nu påbörjats.

Styrelsen beslutar om att skicka ut Nyhetsbrev till föreningens medlemmar några gånger per år. Detta kommer att handla om vad som händer i vår förening.