Rapport från styrelsemötet 14 oktober

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Ytterväggen till frisörlokalen kommer att fräschas upp med nya fönster och entrédörr.

Städ av trapphus och andra gemensamma utrymmen lever inte upp till de avtal vi har med städbolaget. Styrelsen är i kontakt med städbolaget angående detta.