Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Sophanteringen är ett problem då matavfallspåsar slängs för fulla och går sönder. Styrelsen beslutar att gå ut med information till medlemmarna om detta så att problemet kan motverkas. Förhoppningen är att även fortsättningsvis kunna ha sopnedkasten öppna, men det krävs att vi hjälps åt att packa soporna rätt.

En del källarfönster kommer att renoveras under den närmsta tiden.

Glöggkvällen kommer att anordnas den 9:e december klockan 19:00 för föreningens medlemmar.