Rapport från styrelsemötet 13 januari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Fasaden på Gibraltargatan 19 har renoverats med ett nytt dörr- och fönsterparti för hyreslokalen (frisören). Glaspartierna är av modernare typ än de gamla trädörrarna och kommer att spara energi för föreningen.

Arbetena med förbättring av trapphusen är i full gång. Lister han monterats, källdörrarnas dörrstoppar kommer förbättras och de skadade putsytorna vid trappstegen kommer att lagas och förses med skyddsplåtar.

Hantering av biologiskt avfall har under senare tid inneburit merarbete för fastighetsansvarig, då det biologiska innehållet i biopåsarna, efter som mest tretton meters fallhöjd, slungats ut ur biopåsen och orsakat en ohanterlig illaluktande biomassa på botten av kärlen. Styrelsen beslutar att på försök stänga de tre övre sopnedkasten på Engdahlsgatan 4A för att undersöka om lägre fallhöjd löser problemet.