Rapport från styrelsemötet 9 december

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Nya belysningsarmaturer kommer att sättas upp på norra uteplatsen.

Budgeten för 2016 innebär inga avgiftshöjningar.

Avtalet som föreningen har med HSB kommer att sägas upp och istället kommer dessa uppgifter att utföras av Bo Mattsson och Olle Högblom.

Mötet avslutas med glöggkväll för föreningens medlemmar.