Rapport från styrelsemötet 10 februari

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Efter problem med sophantering beslutar styrelsen att stänga alla sopnedkast förutom i de på första våningen i samtliga trappuppgångar.

Problemet med låsmekanismen på källardörren 4C är nu åtgärdat.

Belysningen utanför trappuppgångarna Engdahlsgatan 4-4d har krånglat och det har varit mörkt vid ingångarna. Styrelsen beställer lagning av problemet.

Datum för stämma bestäms till 18 maj.