Mottagning av TV4

Några medlemmar har kontaktat styrelsen ang. problem med att ta emot TV4. För att avhjälpa problemet – ställ om er TV från analog till digital mottagning och gör en kanalsökning.

Föreningens analoga basutbud upphörde 2013-01-31 – se informationen om TV-kanaler.

Vid detta datum för drygt fem år sedan sades all service upp avseende denna utrustning, men vi demonterade inte fungerande delar utan har låtit dessa tjäna sin livslängd ut. Förändringen gjorde det möjligt att varaktigt sänka månadsavgiften för varje lägenhet med ca 100 kr.

TV4 är tillgänglig digitalt och utan abonnemangskostnad. I princip alla TV-mottagare tillverkade under de senaste 15 åren kan ta emot denna signal, men det finns boxar för ca 350 kr (engångskostnad) om man skulle vilja komplettera en äldre TV.

Det är inte aktuellt att återuppta den analoga distributionen av TV4.