Rapport från styrelsemötet 10 maj

En överlåtelse sedan föregående möte. Stämman har genomförts med ungefär samma medlemsnärvaro som föregående år.

Inga övriga frågor.