Rapport från styrelsemötet 15 augusti

Under en period har det förekommit problem med TV-mottagningen och vi påminner om vikten av att vara aktsam om antennuttaget och de kablar som finns i lägenheten. Om skador skulle uppstå på kabeln i din lägenhet påverkar det även grannarna. Läs mer här.

Styrelsen beslutade att komplettera ordningsreglerna med en uppmaning att avstå från rökning intill husen. Lägenheternas luftintag ligger i fönsterkanterna och kan rökning ske bara några meter bort så skulle det avsevärt förbättra luftkvaliteten inomhus för många lägenheter. Sprid med fördel denna uppmaning även till era gäster.

Sedan föregående möte har vi nöjet att välkomna en ny medlem i föreningen.

Arbetet med budget för 2019 har påbörjats.