Rapport från styrelsemötet 13 september

Två överlåtelser sedan föregående möte. Kvadratmeterpriserna stabila på en nivå strax under toppnoteringarna från hösten 2017.

Underhållsplanen uppdaterad och styrelsen har haft stöd av en konsult som besiktigat husen på plats.

Flera bostadsrättsföreningar i området har kontaktats av bilpoolsföretaget Sunfleet. I korthet vill Sunfleet hyra enstaka parkeringsplatser i utbyte mot en kombination av hyra och rabatter till föreningens medlemmar. Styrelsen har inte tagit ställning till förslaget, men kontaktar tillsammans med andra föreningar Sunfleet för att få klarhet i hur erbjudandet ser ut.