Rapport från styrelsemötet 13 mars

Styrelsen har fått preliminär information om att bygglovet för balkonger beviljats. Arbetet i projektet fortsätter med att bedöma konsekvenser av eventuella restriktioner i beslutet.

Styrelsen beslutade boka in årets stämma den 23 maj. Lokal blir, i likhet med de senaste åren, HC2 på Chalmersområdet.