Rapport från styrelsemötet 13 februari

Arbetet med balkongprojektet fortsätter och styrelsen väntar på svar på bygglovsansökan.

Två överlåtelser sedan föregående möte – inga stora prisvariationer.