Rapport från styrelsemötet 10 april

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. Bygglov har beviljats och styrelsen kommer gå ut med en förfrågan om offerter för genomförandet.

Vid en tidigare föreningsstämma gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att komplettera trädgården med ett växthus. Då även detta kräver bygglov har detta fått stå tillbaka för balkongprojektet, men styrelsen arbetar vidare med inriktning att lämna in en ansökan senare i år.

Elektriker kommer att finnas på plats de närmaste veckorna för att förbättra installationerna i trädgården och på Engdahlsgatan där vi haft problem med att säkringar ofta löser ut.