Bygglov för balkonger

Efter en revidering av bygglovsansökan har vi nu fått ett beviljat bygglov. Kraven från SBK som vi har svarat upp till var att:

Flyttat balkonger som låg på gavlar till långsidor.
Delat upp balkongplattor som spände över flera lägenheter till att var lägenhet har en egen platta.
Tagit bort balkongplatta i alla lägen på våning 1 och ersatt med fransk balkong.

Önskar man överklaga dessa hänvisar vi till SBK då Styrelsen inte har mandat i frågan och måste se till kollektivets intresse och arbeta framåt med projektet.

Styrelsens arbete kommer nu att fortsätta med att konkurrens utsätta Balcona som är de vi arbetat med för att ta fram bygglov mm.