Datanätet fungerar åter normalt

Ett antal lägenheter drabbades av störningar i internettjänsten under tisdagen medan det fungerade normalt hos andra.

Efter felsökning tillsammans med grannföreningen kunde felet avhjälpas under kvällen. Ett hårdvarubyte hos kapacitetsleverantören medförde att justeringar i inställningar krävdes. Med dessa på plats fungerar nätet åter normalt.