Uppdatering balkongprojektet

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. På grund av personalomsättning hos den leverantör föreningen anlitat för bygglov och ritningar har tempot varit lågt under sommaren, men vi räknar med att snart ha mer information.