Uppdatering balkongprojektet

Arbetet med balkongprojektet fortsätter. På grund av personalomsättning såväl i styrelsen som hos den leverantör föreningen anlitat för bygglov och ritningar har tempot varit lågt under sommaren, men är nu igång igen.

Ny projektledare i bostadsrättsföreningen är Madeleine Swedner.

Nästa steg i processen är att varje lägenhet som har möjlighet att bygga balkong kontrolleras på plats för att notera exakta mått och förutsättningar. Information om datum för besök kommer under hösten.

Därefter kommer leverantören att ta fram individuella offerter.