TV-kanaler på ny frekvens

TV-distributören Teracom har under september-oktober 2019 ändrat frekvensen för flera kanaler. Det medför att en kanalsökning kan vara nödvändig för att kanalerna inte ska försvinna.

Se manualen för din TV eller digitalbox alternativt kontakta säljaren/tillverkarens support om du behöver information om hur man gör en kanalsökning.