Rapport från styrelsemötet 16 januari

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Arbetet med bokslut för 2019 påbörjas. Då intresset för balkonger även på gavlarna var stort beslutade styrelsen att göra en kompletterande bygglovsansökan.

Styrelsen beslutade genomföra dränering vid södra sidan av huset på Gibraltargatan i syfte att sänka grundvattennivån och stoppa inläckaget.