Rapport från styrelsemötet 11 december

Inga överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen arbetar vidare med balkongprojektet, bland annat beslutades att undersöka intresset för balkonger på gavlarna, som ej omfattas av det beviljade bygglovet. Undersökningen skall göras på ett sådant sätt att projektet ej försenas för övriga lägenheter.

Den höga grundvattennivån som medför läckor utanför tvättstuga 3 på Gibraltargatan är fortsatt ett problem. Förbättring av grundvattenpumpar har ej varit tillräckligt. Styrelsen tittar på ytterligare åtgärder.