Rapport från styrelsemötet 3 juni

Inga nya överlåtelser sedan föregående möte. Styrelsen har öppnat för möjlighet för lägenheter på plan 4 med fönster mot Lindströmsgatan att installera markiser. Kontakta Bo Mattsson för mer information.

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen med önskemål om att sätta upp skyltar om rökförbud vid föreningens entréer. Enligt lag föreligger rökförbund om en entré leder till en lokal dit allmänheten har tillträde. Oavsett lagkrav vill vi uppmana till hänsyn och sunt förnuft och därmed en plats för rökning en bit från husen.

Den centrala bredbandsanslutningen är uppgraderad till 10 gånger högre kapacitet utan kostnadsökning. Installationen skedde under måndagen 1 juni.