Rapport från föreningsstämman 2020

Stämman genomfördes digitalt den 13 maj med representanter från 19 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Madeleine Swedner. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Svensson och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Lars Englund, Gunilla Klingberg och Oskar Friedrichsen.