Rapport från styrelsemötet 9 december

En överlåtelse sedan föregående möte. Arbetet med balkongprojektet fortsätter med inriktningen att byggstart skall ske under Q1 2021. Andra aktuella projekt är uppdatering av stadgar, ventilationskontroll och att arbeta fram underlag för eventuell installation av laddstolpar vid ett antal av föreningens parkeringsplatser.