Rapport från styrelsemötet 11 november

Två överlåtelser sedan föregående styrelsemöte. Stabila priser.

Styrelsen fastställde budget för 2021 och beslutade att lämna månadsavgifterna oförändrade.

Balkongprojektet går framåt enligt plan.

Styrelsen tittar på offerter för komplettering av vissa parkeringar med laddstolpar. Inriktningen är att en sådan satsning skall finansieras av dess användare.