Balkongprojektet igång

Balkongprojektet är igång och byggnadsställningar är på väg upp utmed västra fasaden på hus 1. Bullriga arbeten dagtid är att vänta.