Rapport från styrelsemötet 10 februari

En överlåtelse sedan föregående möte.

Styrelsen tar del av erfarenheter från grannföreningen avseende installation av fordonsladdare.

Balkongprojektet fortsätter enligt plan och de närmaste förestående åtgärderna är demontering av element där de behöver flyttas för att ge plats för balkongdörrarna.

En kontroll av ventilationen (OVK) behöver genomföras, men kan ske tidigast i vår/sommar pga. pandemiläget.