Rapport från styrelsemötet 7 april

En överlåtelse sedan föregående möte. Föreningsstämma planeras till 2 juni – samma digitala format som 2020. Stadgar och ordningsregler behöver uppdateras på grund av förändringar i lagstiftning och nya förutsättningar då ett stort antal lägenheter inom kort har balkonger. Förslag kommer i stämmohandlingarna vecka 18.