Rapport från styrelsemötet 10 mars

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Balkongprojektet fortskrider. Ordningsregler för balkongerna kommer att fattas beslut om på föreningens stämma.

Styrelsen har fått information från Göteborgs Energi angående elstolpar för föreningen. Göteborgs Energi kommer att göra ett besök på plats.