Rapport från föreningsstämman 2021

Stämman genomfördes digitalt den 2 juni med representanter från 22 lägenheter plus samverkansorganisationen.

Årsredovisningen är nu godkänd av stämman och personvalen är klara. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till nya stadgar och uppdaterade ordningsregler.

Styrelsens medlemmar efter stämman är: Olle Högblom, Annika Larsson, Bo Mattsson, Tomas Bolling Nilsson, Herman Denstedt, Anna Bolling Kärrå, Liwia Larsson och Samuel Eksmo. Kågan Karlsson representerar HSB Göteborg.

Revisorer: Johan Storm och Erik Karlsson (ers).

Valberedning: Gunilla Klingberg, Klara Stenström och Lars Englund.