Status efter störningar i datanätet

Den senaste veckan har vi varit drabbade av två olika störningar för internetuppkopplingen. Torsdag 27 maj grävdes en fiberkabel av utmed grannföreningens fastighet på Eklandagatan 67. Reparationen slutfördes på kvällen 27 maj.

Nästa störning inleddes på eftermiddagen 30 maj. Felaktigt konfigurerade routrar, ev i kombination med skadlig programvara, orsakade stora mängder trafik som ledde till överbelastning på vissa punkter i nätverket. Felet kunde avhjälpas under måndagen.

Om du fortfarande upplever problem med uppkopplingen – problem som kvarstår även om du ansluter datorn med sladd till routern – maila it@johanneberg1937.se

Mer info om felsökning