FACEBOOK-GRUPP

Vi har dragit igång en grupp “Brf Johanneberg 1937” på facebook i syfte att öka informationsspridning och grannsamverkan i föreningen. Ni kan skanna nedan QR-kod för att komma till gruppen eller söka på Brf Johanneberg 1937 direkt. Du behöver ange adress och internt lägenhetsnummer för att bli accepterad.