Rapport från styrelsemötet 9 nov

En lägenhet har bytt ägare. Inga stora prisförändringar.

En avgiftshöjning bedöms nödvändig inför 2024. Mer info i separat inlägg.

Installationen av laddstolpar och underhåll av parkeringsplatserna kommer snart igång.

Reliningarbetena på Gibraltargatan är nästan klara och återställningen har börjat. Förhoppningsvis klart även på Engdahlsgatan före jul.

Planteringarna utmed Gibraltargatan är i dåligt skick – HSB kommer få i uppdrag att rensa upp.