Avgifter 2024

I arbetet med budgeten för 2024 beslutade styrelsen att höja månadsavgiften från och med årsskiftet. Höjningen blir 6 %.

Inflation och räntor medför att kostnadsökningarna fortsätter under 2023. Inför 2024 ser vi också ganska stora taxehöjningar – till exempel för fjärrvärmen som är en av föreningens största kostnadsposter.

Fjärrvärme

Den genomsnittliga höjningen för 2024 beräknas till 8,7%.

Vatten

Göteborgs stad beräknar att höja taxan med 14 % för den rörliga delen och 12,5% för den fasta.

Renhållning/sophämtning 

Göteborgs stad räknar med att höja taxan med cirka 12,5 % 2024.

P-platser

Styrelsen har även beslutat att göra en höjning av hyran för parkeringsplats från 250 till 325 kr/mån. Avgiften har inte justerats på många år och intäkterna behövs för p-platsernas underhåll – till exempel ny beläggning och renovering av slipersmuren. Som jämförelse är priset för boendeparkering (utan garanterad plats) 495 kr/mån år 2024.