Rapport från styrelsemötet 31 aug

Fyra lägenheter har överlåtits under sommaren. Prisnivån är stabil – fortsatt cirka 30 000 – 41 000 kr per kvadratmeter, lägre kvadratmeterpris för de större lägenheterna.

Utvärderingen av offerterna för bytet av lås på lägenhetsdörrar är i sitt slutskede, så installationen kan sannolikt påbörjas under september månad.

Under hösten kommer styrelsen att gå ut med en offertförfrågan för nytt fastighetsskötaravtal. Förslag på förbättringsområden när det gäller fastighetsskötseln välkomnas!