Rapport från styrelsemötet 28 sep

Tre lägenhetsöverlåtelser sedan föregående möte. Inga toppnoteringar prismässigt – intervallet var 29000 – 34000 kr per kvadratmeter. Arbetet med att byta ut lägenhetslås av äldre modell har påbörjats och beräknas pågå ca 2 veckor. Arbetet med budget för 2012 pågår och vi räknar med att hålla månadsavgiften oförändrad.