Rapport från styrelsemötet 26 okt

Sedan föregående möte har vi haft 3 överlåtelser varav 2 till nya medlemmar. Priser mellan 29500 och 37000 kr per kvadratmeter. Problemen med inträngande vatten i källaren på hus 1 har upphört. Någon entydig förklaring har inte kunnat hittas, men att vattentrycket plötsligt upphörde tyder på att en stor dag- eller dricksvattenläcka funnits i området som nu är tätad. Källargången kommer att repareras och grundvattenpumparna ses över så att huset är väl rustat för tjäle och vårflod. Vår nuvarande fastighetsskötare har sagt upp avtalet för att byta inriktning på sin verksamhet och upphandling av ny leverantör pågår. Intresset från marknaden är stort, så vi ser goda möjligheter att hitta en prisvärd och högkvalitativ leverantör.