Rapport från styrelsemötet 23 nov

Sedan föregående möte har vi haft en ny lägenhetsöverlåtelse. Fortsatt stabilt prisläge – drygt 35000 kr / kvadratmeter. Detaljer kring det nya fastighetsskötaravtalet kommer att presenteras inom kort. Årets sista styrelsemöte äger rum 7 december.