Rapport från styrelsemötet 7 dec

Vi har haft en lägenhetsöverlåtelse sedan novembermötet och priserna ligger kvar omkring 35000 kr per kvadratmeter. Budgeten för 2012 innebär fortsatt oförändrad månadsavgift.

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa expedition äger rum 18 januari.