Rapport från styrelsemötet 18 jan

Årets första styrelsemöte ägde rum 18 jan. Vi har haft två lägenhetsöverlåtelser sedan decembermötet och priserna har sjunkit något till ett snitt på 34000 kr per kvadratmeter. Vi fick in ett stort antal offerter på fastighetsskötsel och ny leverantör från 1 januari är HSB Göteborg.

Nästa expedition är 1 februari klockan 18:30.