Rapport från styrelsemötet 15 feb

Inga lägenheter hade sålts sedan föregående möte. Ett outnyttjat vindsutrymme har hyrts ut. Arbetet med bokslutet för 2011 har påbörjats och prognosen är i nivå med budget. Några äldre signalkablar i källaren kommer att bytas för att förbättra porttelefonernas funktion på Engdahlsgatan 2.