Rapport från styrelsemötet 14 mars

Inga lägenhetsöverlåtelser har genomförts sedan föregående möte. Arbetet med att rusta trädgården för våren har påbörjats. En vattenläcka upptäcktes i fastigheten på Engdahlsgatan, men skadorna är begränsade och torkning har påbörjats.