Rapport från styrelsemötet 11 april

Inga lägenhetsförsäljningar har ägt rum sedan föregående möte. Föreningens bokslut granskas just nu av revisorerna och vi hoppas kunna göra handlingarna tillgängliga i god tid före stämman. Trädgården rustas för fullt inför sommarsäsongen och styrelsen beslutade köpa in belysning för att öka trivseln vid den norra uteplatsen.