Rapport från styrelsemötet 10 september

En överlåtelse sedan förra mötet.

Det har varit problem med en del kablar som kapats av skadedjur, detta är nu åtgärdat.
Avfallshanteringen diskuteras, den senaste tiden har flera stopp i sopnedkasten inträffat. Viktigt att alla tänker på vad som slängs i sopnedkasten för att vi ska kunna undvika detta problem. Det har även varit problem med matavfallshanteringen då flera varit ur funktion och soprum ej blivit städade. Styrelsen tar kontakt med ansvariga.

Styrelsen tar beslut att anordna glöggkväll den tredje december då alla boende är välkomna.