Rapport från styrelsemötet 8 oktober

En överlåtelse sedan förra mötet.

Angående sopavfall, styrelsen har varit i kontakt med Vitab som kommer att se till att växlingen mellan restavfall och kompost fungerar som den ska.

Problem med lyset på vinden i trappuppgång 4C kommer åtgärdas inom kort.