Rapport från styrelsemötet 19 augusti

Affären (Mona Livs) i hus 1, lokal 1002, ansöker om att överlåta hyresavtalet till Jameel Ibrahim från och med 1:a september.

Arbetet med trappan som kommer att förbättra tillgängligheten till den norra uteplatsen har pågått under sommaren och beräknas vara färdig i september-oktober.

Styrelsen beslutar att fasa ut avtalet med HSB Göteborg för fastighetsskötseln.

Det blir ofta stopp i våra sopnedkast. Tänk på att inte slänga ner för stora sopor/förpackningar som orsakar stopp!

Arbete med lagning och montering av plåtskydd i trappuppgångarna kommer att påbörjas i september.