Rapport från styrelsemötet 6 april

Styrelsen beslutar att beställa högtrycksspolning av tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna vid ramperna, detta arbete kommer troligen att ske under våren. Spolning av avlopp i lägenheter kommer att beställas till i höst. Spolningarna behöver göras för att undvika översvämningar, samt att det ska rinna bättre och inte bli stopp.

Problem med el i källaren i Hus 2 kvarstår, styrelsen kommer kontakta elektriker snarast för att få problemet löst.

Medlemmar har kontaktat styrelsen då man upplevt problem med rökning vid husens entréer. Styrelsen beslutar köpa in skyltar som avråder från rökning precis intill ingångarna.