Rapport från styrelsemötet 4 maj

Arbetet med att spola avloppen i tvättstugorna samt dagvattenbrunnarna är nu avklarat.

Styrelsen diskuterar möjligheter till att föreningen ska ha ett slags nyckelskåp som gör det lättare för medlemmar att på ett säkert sätt lämna sina nycklar, t.ex. då olika hantverksarbeten sker i lägenheterna.

Elen i källaren i hus 2 krånglar fortfarande. Styrelsen beslutar att kontakta elektriker.

Häcken mot vår grannförening (Johanneberg 1936) är i dåligt skick. Styrelsen bestämmer sig för att ta in offert för att se vilka möjligheter som finns till att plantera något nytt.

Föreningens stämma äger rum 18 maj. Inbjudan samt information om denna har satts upp i samtliga trappuppgångar.