Incheckning av tvättid

Nu börjar vi med incheckning i tvättstugorna för att undvika att bokade tider lämnas outnyttjade. Det är enkelt att checka in, men läs ändå informationen noga på webben eller anslag så riskerar du ej att gå miste om din bokade tvättid.

Läs mer här

checkin