Rapport från styrelsemötet 15 juni

Två överlåtelser sedan föregående möte.

Högtrycksspolning av avlopp i föreningens lägenheter kommer att påbörjas 22 augusti.

Nyplantering av häck (häcken som går vid gångbanan mellan hus 1 och hus 2) kommer att påbörjas i slutet av sommaren/början av hösten. Arbetet kommer att utföras av Hasselholm AB, även fastighetsansvarig, Bo Mattsson, kommer att delta i en del av arbetet med detta.