Rapport från styrelsemötet 31 augusti

Tre överlåtelser sedan föregående möte.

Majoriteten av lägenheter har nu fått sina avlopp spolade, endast ett fåtal återstår.

Nyplantering av häck (häcken vid gångbanan mellan hus ett och hus två): Den andra september kommer harvningen av den gamla häcken att påbörjas. Nyplantering av den nya häcken, lagerhägg, kommer preliminärt att ske under vecka 40-41.

Fönster i källarna i både hus ett och hus två behöver renoveras inom den närmsta framtiden. Styrelsen kommer att begära in offerter innan beslut fattas.

Styrelsen beslutar att köpa in presenningar för att kunna förvara utemöbler och dylikt.

Linjerna vid föreningens p-platser behöver målas i. Detta kommer att ske till våren.